Mengteelt tarwe en veldbonen

Inmiddels zitten de gewassen in de grond! Het gaat om een combinatie van tarwe en veldbonen.

Voorafgaand aan het zaaien is de grond op de onderstaande manieren bewerkt.

  • De grond is gefreesd. Hiermee wordt de grond makkelijker bewerkbaar. Ook het overgebleven onkruid verdwijnt, waardoor er een mooi schoon veld ontstaat.
  • Met een diepwoeler zijn de storende lagen doorbroken. Dit zijn harde lagen in de bodem die ervoor zorgen dat planten niet diep genoeg kunnen wortelen en waardoor grondwater niet goed opgenomen kan worden.
  • Tenslotte zijn, tegelijk met het zaaien, met een rotorkopeg de grove kluiten stuk gemaakt.

We zijn benieuwd hoe de gewassen zich gaan ontwikkelen!