Infoborden geplaatst

Met de informatieborden die afgelopen vrijdag zijn geplaatst, worden wandelaars geïnformeerd over het experiment.

Mengteelt tarwe en veldbonen

Inmiddels zitten de gewassen in de grond! Het gaat om een combinatie van tarwe en veldbonen. Voorafgaand aan het zaaien is de grond op de onderstaande manieren bewerkt. We zijn benieuwd hoe de gewassen zich gaan ontwikkelen!

Brood, bier, bijen en veevoer

De teelt van graan is de afgelopen decennia in vergetelheid geraakt door de toename van het veel makkelijkere maïs als veevoer. Daarnaast waren de weersomstandigheden in Nederland minder gunstig om graan te telen, dan in landen als Oekraïne en Frankrijk. De laatste jaren is er meer interesse gekomen in de teelt van graan in Nederland, […]